Kuidas saada meie äripartneriks

Partneriks saada on lihtne

Partneriks saada on lihtne

Kui olete juba meie tooteid proovinud ja veendunud nende efektiivsuses, siis võib meiega jätkata ning saada meie partneriks.

Eelnevalt pöörake tähelepanu, kas nanoFormula tooteid juba ei müüda Teid huvitavas regioonis?

Kui importööre Teie riigis veel ei ole, siis on ainuvõimalik koostöö Teiega, kui importööriga. Kui Importöörid on Teid huvitaval turul juba olemas, võite ka ise importima hakata, kui ka pöörduda meie esindajate poole, et osta tooteid hulgihindade alusel ning olla meie toodete edasimüüja.

Erandiks on Eesti, kus kaubanduspartnerid, agendid ja edasimüüjad võivad meie poole pöörduda otse.

Soovitame kasutada järgmist metoodikat impordimahtude arvestamisel: kümnendik teie riigis asuvatest peredest ostab ühe komplekti meie pakutavat pinnakaitsevahendit aastas. (Selline arvestus võib tunduda väikesemahulisena, ent on hea tõdeda, et faktilised müüginumbrid on siiski suuremad)

Minimaalsed partiid võivad erinevate maade lõikes erineda. Arvestatud on, et transpordi- ja muud kulud kokku ei ületaks 10% partii väärtusest. Sellest tulenevalt on Euroopa Liitu kuuluvatel riikidel minimaalsed kogused väiksemad kui neil riikidel, kes Euroopa Liitu ei kuulu.

Kui toodete imporditase jõuab lepingus määratletud tasemele, pakume täiendavat allahindlust toodetele. Kõik importijad, kellega oleme sõlminud lepingu, klassifitseeruvad ametlikeks kaubanduspartneriteks ning importija info pannakse nanoFormula kodulehele. Lepingu sõlmime üheks aastaks mitteeksklusiivsete õigustega. Leping võib poolte kokkuleppel ka jätkuda.

Kui importija suudab näidata aasta jooksul müügitulemusi, mis vastavad või ületavad planeeritud müüki selles regioonis, on võimalik anda importijale eksklusiivsed õigused selles regioonis. See ei muuda aga teiste selles regioonis kehtivate lepingute õigsust ning kõik lepingujärgsed kohustused täidetakse. Peale lepingu lõppemist teiste partneritega, soovitame teha edaspidist koostööd partneriga, kes omab selles regioonis eksklusiivseid õigusi.

Kõikidele Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidele partneritele saadame lepingu tutvumiseks nõudmisel. Palume tutvustust, et teaksime, kellega on tegu.

Euroopa Liitu kuuluvate riikide importijatel palume teha infopäring Euroopa Liiduga tegelevale spetsialistile.

Partneritele Eestist palume teha päring, ning saadame tutvumiseks lepingu.