NANOFORMULA

Põhilised koostöötingimused

Koostöö

NanoFormula partneritele

Kas nanoFormula lehte saab minu maa keelde tõlkida?

Planeerime lisada kodulehele info selle riigi keeles, kus on organiseeritud meie toodete müük.
Kodulehe materjalide tõlkimise teeb toodete importija.
Kulutused info tõlkimiseks kompenseerime kaupade tellimisel allahindlusega.


Tahaksime messidest osa võtta...

Toetame aktiivselt nanotehnoloogiale, kodu- ja autohooldusele pühendatud messidest ja näitustest osavõtmise poliitikat. Kui võimalik, võtame kõikidest ka osa. Kui need toimuvad teie riigis, kutsume üles tegema selles vallas meiega koostööd.


Kas on ka teisi reklaammaterjale, peale kodulehe?

Meil on olemas reklaammaterjalid, bukletid ja brošüürid. Reklaammaterjalide saamiseks palun pöörduge meie poole.


Kas tooteid on võimalik osta ka suuremas taaras?

Loomulikult võime teile toodangut impordiks oma riiki pakkuda ka 25-kilostes kanistrites.
Sellise koostöö tingimused on vaja eelnevalt läbi rääkida