NANOFORMULA

Nano pinnakaitsevahendite ja puhastusvahendite kasutamisest

Ma kasutan pinnakaitsevahendit...

Praktilised küsimused, mis on seotud toodete kasutamisega

Meie pinnakaitsevahend on optiliselt läbipaistev üliõhuke nanoosakestega täidetud polümeerikiht.
Nanoosakeste suurusjärguks on mõned sajandikud vesiniku diameetrist ja ei ole ilma elektronmikroskoobita nähtavad.
Kiht kaitseb pindasid negatiivsete mõjude eest ning nanolisand annab kihile lisaks juurde unikaalselt kasulikud omadused. Pinnad, mida on töödeldud pinnakaitsevahendiga, ei vaja keemiliste vahenditega puhastamist.
Vaatamata sellele, et komplekti soetusmaksumus on kõrgem kui tavalistel kodukeemiatoodetel, on vahendi kulu minimaalne jäädes vahemikku 3 - 10 grammi ühe ruutmeetri kohta.
Võttes arvesse vahendi vähest kulu ja kaitsetoime pikaajalisust, võimaldab pinnakaitsevahendi kasutamine märgatavalt kokku hoida kulutusi ja vähendada tavaliste keemiatoodete negatiivset mõju inimese tervisele ning vähendada keskkonna saastatust.